+   *    +     +     
About Us 
The Issues 
Our Research Products 
Order Publications 
Multimedia 
Press Room 
Resources for Monitor Researchers 
ARCHIVES HOME PAGE 
    >
 
Table of Contents
Country Reports
Espanya, Landmine Monitor Report 2004

Espanya

Fets clau des de maig de 2003: El 2003, Espanya va proporcionar assistència i finançament per a l'acció contra les mines per valor d’aproximadament 1,2 milions de dòlars. El personal espanyol de neutralització de municions explosives i de desminatge va participar en operacions per al manteniment de la pau a Afganistan, Bòsnia-Hercegovina, Iraq i Kosovo. El Centre Internacional de Formació pel Desminatge va donar cursos sobre desminatge humanitari a 71 membres del personal operatiu d'Afganistan, Angola, Moçambic i Colòmbia.

Fets clau des de 1999: L’1 de juliol de 1999, Espanya va esdevenir un Estat Part del Tractat sobre la Prohibició de Mines. La legislació que prohibeix les mines antipersona es va aprovar amb anterioritat a aquesta data, l'octubre de 1998. El 3 d'octubre de 2000, Espanya va finalitzar la destrucció de les seves existències de mines antipersona, que eren aproximadament 850.000. Al principi, tenia la intenció de conservar-ne unes 10.000, però al maig de 2000 va anunciar que reduiria aquesta quantitat a 4.000. Al febrer de 2000, el Ministeri de Defensa va informar que s'havien retirat les mines antipersona nord-americanes emmagatzemades a Rota. Entre 1999 i 2003, Espanya va contribuir amb prop de 4,7 milions de dòlars a l'acció contra les mines. Al setembre de 2001 es va fundar el Centre Internacional de Formació pel Desminatge, que des d’aleshores ha anat ampliant les seves activitats.

Política sobre la prohibició de les mines

L’Estat espanyol va signar el Tractat sobre la Prohibició de Mines el 3 de desembre de 1997 i va ratificar-lo el 19 de gener de 1999, esdevenint-ne Estat Part l’1 de juliol de 1999. Els anys anteriors, havia assistit a totes les reunions preparatòries del Procés d'Ottawa, però es considerava que no donava un suport prou enèrgic a la prohibició de les mines.[1]

La legislació que regula la prohibició de mines antipersona es va aprovar l'octubre de 1998, i incloïa un annex en el qual s'establia que les sancions penals exigides per l'Article 9 del Tractat es desenvoluparien en la nova legislació introductòria.[2] L'any 2001, l’Estat va considerar que la legislació existent ja contemplava sancions penals.[3]

El 30 d'abril de 2004, l’Estat Espanyol va presentar a l'ONU el seu informe anual de transparència a què obliga l'article 7 del Tractat. Prèviament, havia presentat quatre informes conforme amb l’article l'esmentat.[4] Els informes dels anys 2003, 2002 i 2001 anaven acompanyats del Formulari Voluntari J a fi i efecte de facilitar informació sobre el finançament i assistència per a l'acció contra les mines.

L’Estat espanyol ha assistit a totes les Reunions Anuals dels Estats Part, a més a més d'haver participat regularment, encara que no d'una manera destacada, en el programa de treball entre sessions. Durant les reunions dels Comitès Permanents del Programa Entre Sessions, celebrades al febrer de 2004, Espanya va informar, com a prova del compromís assumit pel que fa al Tractat, que havia finalitzat el programa per a la destrucció de les seves existències de mines antipersona, així com la seva assistència a les accions contra les mines.[5]

Durant la celebració d'aquella mateixa reunió, la delegació espanyola va confirmar que l’Estat seguia participant en les iniciatives encaminades a universalitzar el Tractat sobre la Prohibició de Mines.

Espanya segueix l'estratègia de la Unió Europea (UE), consistent a assignar països objectiu a cada Estat membre; no obstant això, no ha identificat els països que ha escollit com objectiu.[6] Durant la seva presidència de la UE la primera meitat de 2002, l’Estat espanyol va encoratjar altres països a unir-se al Tractat, especialment durant els contactes bilaterals.[7] La legislació de 1998 inclou un preàmbul en el qual el govern de l’Estat declara que té la intenció de promoure el Tractat i d'incloure'l en l'agenda de fòrums internacionals.[8] El 8 de desembre de 2003, va votar a favor de la Resolució 58/43 de l'Assemblea General de les Nacions Unides (AGNU), que feia una crida a la universalització i implementació del Tractat sobre la Prohibició de Mines. Des de 1996, cada any ha votat a favor de les resolucions de la AGNU que fomenten la prohibició de mines.

L’Estat espanyol ha participat poques vegades en els exhaustius debats que els Estats Part han mantingut durant la celebració de reunions entre una sessió i una altra en matèria d'interpretació i implementació pel que fa als Articles 1, 2 i 3. Això no obstant, en d’altres ocasions ha donat a conèixer les seves opinions i pràctiques pel que fa a qüestions relatives a operacions militars conjuntes amb Estats No-Part, al manteniment d'existències de mines estrangeres, i a la transferència de mines antipersona i de mines antivehicles amb detonadors sensibles o de mecanismes antimanipulació.

El Ministeri no ha respost les preguntes formulades pel Landmine Monitor sobre la seva posició referent a la legalitat de les forces espanyoles que participen en operacions militars conjuntes amb països que no són membres del Tractat sobre la Prohibició de Mines i en les quals s'empren mines antipersona. Malgrat això, el 29 de setembre de 2003, un diputat català va rebre una resposta escrita a una pregunta parlamentària formulada en relació amb les tropes enviades a l'Iraq.[9] Se li va respondre que el personal militar espanyol no estava autoritzat a utilitzar mines antipersona sota cap concepte, que no es planificarien, dirigirien ni portarien a terme operacions en les quals s'utilitzessin mines antipersona, i que cap de les forces sota mandat espanyol utilitzaria mines antipersona, de no tractar-se de les excepcions permeses per l'Article 3 del Tractat sobre la prohibició de Mines.[10]

El Ministeri de Defensa havia declarat que no existeixen mines antipersona estrangeres en territori espanyol, incloses les instal·lacions nord-americanes de Torrejón, prop de Madrid, i de Rota i Morón de la Frontera, prop de Cadis. Al febrer de 2000, Defensa va afirmar que s'havien retirat de Rota les mines antipersona nord-americanes prohibides pel Tractat sobre la Prohibició de Mines.[11]

A la pregunta sobre la posició del govern de l’Estat pel que fa a la legalitat d'un Estat estranger que transfereixi mines antipersona pel territori espanyol, el Ministeri de Defensa es va referir a la llei estatal de 1998, que especifica que «s’entén per "transferència", a més del trasllat físic de mines cap a o des del territori nacional, la transferència del domini i del control sobre les mines»[12]

L’Estat espanyol disposa de dues mines antivehícles proveïdes de dispositius antimanipulació.[13] El govern de l’Estat ha considerat que la qüestió de les mines antivehícles amb dispositius antimanipulació s’hauria d’abordar en la Convenció sobre Armes Convencionals (CAC), mitjançant un nou protocol.[14] Malgrat això, la legislació espanyola mitjançant la qual s'implementa el Tractat sobre la Prohibició de Mines no només prohibeix les mines antipersona, sinó també «armes similars». La Campanya per a la Prohibició de Mines ha argumentat que, conseqüentment, els dispositius antimanipulació que puguin ser detonats per l'acció fortuïta d'una persona ja estan prohibits per la llei. El govern de l’Estat ha interpretat la legislació en un altre sentit, i ha exclòs les mines antivehícles proveïdes de dispositius antimanipulació o de detonadors sensibles de la implementació del Tractat sobre la Prohibició de Mines i de la presentació d'informes conforme a l'Article 7.[15]

Espanya és un Estat Part de la CAC i del seu Protocol II esmenat. Va assistir a la V Conferència Anual dels Estats Part del Protocol, celebrada el novembre de 2003, i el 7 de novembre de 2003 va presentar l'informe anual conforme amb l'Article 13 i segons allò que requereix el Protocol. En els anys anteriors havia assistit a les conferències anuals dels Estats Part, a més de presentar els informes. El Ministeri de Defensa va manifestar el seu suport pel que fa a la regulació de les restes explosives de guerra, incloent-hi mesures preventives, d’acord amb la CAC.[16] En aquest sentit, el 29 d'octubre de 2002, la Comissió de Defensa va aprovar un Llibre Verd en el que es destacava la postura d'Espanya, segons la qual hauria de prohibir-se l'us de bombes «raïm » contra civils, a més d'aplicar mesures tècniques que permetin neutralitzar, desactivar i autodestruir aquestes armes.

Producció, transferència i ús

La producció de mines antipersona va cessar oficialment el maig de 1996, i la moratòria a l'exportació de 1994 va adquirir aleshores un caràcter definitiu.[17] Anteriorment, havia estat productor de com a mínim cinc tipus diferents de mines antipersona, així com exportador de mines.[18] Espanya importava mines d'Itàlia. L'abril de 2001, va informar que les instal·lacions de producció s'havien decomissat o s'havien convertit a altres usos.[19] L'última vegada que Espanya va utilitzar mines antipersona fou l’any 1975, a la frontera del Marroc amb el que aleshores era la seva colònia del Sàhara occidental.

Manteniment d'existències i destrucció de mines

Espanya va completar el programa de destrucció d'existències de mines antipersona el 3 d'octubre de 2000, molt abans de la data límit prevista per la legislació estatal d'octubre de 1998 que establia un termini de tres anys, i de la data límit de l’1 de juliol de 2003[20] establerta pel Tractat sobre la Prohibició de Mines, que determinava un període de quatre anys. El 1998, quan es va aprovar la legislació nacional, Espanya estava en possessió de 853.286 mines antipersona. L'informe inicial presentat indicava que entre juliol de 1998 i desembre de 1999 s'havien destruït 496.415 mines del tipus P-5, la qual cosa significava que encara en quedaven 356.871 per destruir.[21]

A finals de 2003, conservava 3.815 mines antipersona, segons allò permès per l'Article 3 del Tractat. Això representava 185 mines menys respecte a les 4.000 que hi havia en acabar el 2002. No s'informava com es van usar les mines esmentades.[22] En un principi, Espanya tenia la intenció de conservar 10.000 mines per destinar-les a propòsits permesos, però durant les reunions dels Comitès Permanents de maig de 2000 va anunciar que les reduiria a 4.000 (3.784 del tipus P-5 i 216 del tipus P-4B). Aquestes mines es van conservar per a ser usades en la formació sobre desminatge i per al projecte d'investigació ANGEL.[23] Entre 2001 i 2002 no es va consumir cap mina, i el Ministeri de Defensa va explicar que la seva ocupació en els programes de formació no comportava la seva destrucció, per la qual cosa podien utilitzar-se diverses vegades.[24]

Assistència i finançament per a l'acció contra les mines

En el Consell de Seguretat de NNUU de novembre de 2003, Espanya va recalcar que l'acció contra les mines ha de seguir sent prioritat internacional i que és imprescindible comptar amb un finançament adequat. El representant espanyol va explicar que durant els últims anys l’Estat havia aportat 15 milions d'euros (més de 16 milions de dòlars) per a programes de formació i d'assistència a les víctimes de mines, a més d'haver facilitat equips de desminatge a diversos països.[25] No es van facilitar els detalls d'aquesta contribució, que supera amb escreix les estimacions del Landmine Monitor.[26]

Espanya no ha indicat quin va ser el total global que el 2003 va destinar al finançament per a l'acció contra les mines, però el Landmine Monitor estima que fou de 1.073.579€ (1.214.755$).[27]

L'any 2003, l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI) va aportar un total de 286.047€ (323.662$) per a diversos programes d'ajuda a les víctimes de mines, incloent-hi:

  • Cambotja: 75.398€ (85.313$) per a un programa d'ajuda als supervivents de mines.
  • Kosovo: 135.649€ (153.487$) per a un programa que inclou la prestació de suport a les famílies de les víctimes de mines.
  • Nicaragua: 75.000€ (84.863$) per a la capacitació i la reintegracio dels supervivents de mines, a través de l'Organització dels Estats Americans (OEA).[28]

Durant 2003, el Centre Internacional de Formació pel Desminatge va impartir cursos de formació a 71 membres del personal operatiu d'Afganistan, Angola, Moçambic i Colòmbia. També es van impartir 14 cursos a militars espanyols, inclosos aquells que s'estaven preparant per a servir a Afganistan, Bòsnia-Hercegovina, Iraq i Kosovo. El cost total dels cursos del 2003 va pujar a 787.532€ (891.092$).[29] Els anys anteriors s’havien impartit altres cursos similars, amb el suport tècnic del Ministeri de Defensa.

El 2003, el personal espanyol de neutralització de municions explosives i de desminatge va participar en operacions per al manteniment de la pau a Afganistan, Bòsnia-Hercegovina, Iraq i Kosovo.[30] A més, el 2003, la Comunitat Autònoma d'Astúries va donar 8.000€ (9.052$) a l'ONG Acadica per a la fabricació de cadires de rodes per als supervivents de mines a Cambotja. El Govern de Catalunya va proporcionar 10.000€ i l'Ajuntament de Barcelona 6.000€ (6.789$) a l'ONG Moviment per la Pau (MxP) per a dos programes destinats a sensibilitzar a la població sobre el perill de les mines.[31]

El 2002, l’AECI va aportar 462.625€ (523.460$) per a programes d'assistència a les víctimes de mines d'Angola i Hondures, i per a cursos impartits pel Centre Internacional Formació pel Desminatge.[32]

Entre 1999 i 2003, Espanya va aportar al voltant de 4,7 milions de dòlars per a l'acció contra les mines: (1999: 1.187.447$; 2000: 935.000$; 2001: 667.221$; 2002: 688.467$; 2003: 1.214.755$). No obstant això, només es tracta d'estimacions, ja que no s'ha informat amb detall del finançament aportat per l’Estat espanyol per a l'acció contra les mines en cadascun dels anys indicats.[33]

Entre 1995 i 1998, va aportar al voltant de 2,3 milions de dòlars al Fons Fiduciari Voluntari de les Nacions Unides per a l'Assistència en Accions de Desminatge, a la OEA, bilateralment. El finançament corresponent al període comprès entre 1995 i 2003 es va concentrar a Angola, Moçambic, Amèrica Central i Amèrica del Sud. Part del finançament també es va dirigir a Kosovo (1999, 2000, 2001, 2003), Bòsnia-Hercegovina (1999, 2000) i Croàcia (1999). L’AECI es va constituir l’any1997.[34]

Per al 2004, el Centre Internacional de Formació pel Desminatge espera oferir cursos a estudiants xilens, colombians i russos.[35] El Centre es va inaugurar el 2001 i els cursos s'imparteixen amb el suport tècnic del Ministeri de Defensa. El Ministeri va pressupostar 1.442.420€ (1.370.299$) per a la infrastructura del Centre. El 2002, el Centre va impartir formació a personal d'Afganistan, Angola i Moçambic. L’AECI va aportar finançament per valor de 190.604€ (181.074$), mentre que l'assistència del ministeri de Defensa va ascendir a un total de 414.712€ (403.462$).[36] L’any 2001, el Centre va impartir formació a personal del Líban, Nicaragua, Hondures, Costa Rica i Guatemala. No s'indica el finançament per als cursos impartits el 2001.[37]

La política relativa al finançament per a l'acció contra les mines es va establir al gener de 2001, com a resposta a una pregunta parlamentària. Els criteris pels quals es regia l’AECI incloïen: concentrar-se en programes d'assistència a les víctimes, la cooperació entre el Govern i les ONG (especialment les ONG de l’Estat), el desminatge en països prioritaris, la ocupació de desminadors locals, el foment de la independència de les comunitats afectades, i inserir la neteja de les mines en un context de desenvolupament econòmic i social. Els fons destinats al desminatge havien de restringir-se a països membres de ple dret del Tractat sobre la Prohibició de Mines, a més de «demostrar una clara voluntat a favor del desminatge».[38]

La Campanya Espanyola per a la Prohibició de Mines i altres ONG van expressar la seva preocupació pel baix nivell de la contribució governamental als programes d'acció contra les mines. El setembre de 2001, el Parlament també va instar al Govern espanyol a augmentar els recursos destinats al desminatge, a l'assistència a les víctimes i a la sensibilització sobre el perill que les mines representen.[39] Com a resposta a això, es va crear el Centre Internacional de Desminatge, que des de llavors ha anat ampliat les seves activitats.[40]

Investigació i desenvolupament

L’any 2001, es va informar que l'empresa espanyola GTD Ingeniería de Sistema y de Software participava en el projecte internacional ANGEL localitzant i neutralitzant mines antipersona. En l'informe presentat conforme amb l'Article 7 s'indicava que l'exèrcit espanyol proporciona dades tècniques i altra assistència al programa. Algunes de les mines que Espanya ha conservat conforme amb l'Article 3 del Tractat sobre la Prohibició de Mines es fan servir en el programa.[41]

Activitats de les Organitzacions No Governamentals (ONG)

Al llarg de 2003, diverses ONG i altres institucions van portar a terme activitats de sensibilització sobre el tema de les mines. L’1 d'octubre, la Fundació La Caixa va organitzar una jornada de debat que va comptar amb l'assistència entre d'altres ONG, d’un representant del Servei d'Acció Contra les Mines de les Nacions Unides (UNMAS), i supervivents de mines. Aquest esdeveniment va incloure una exposició fotogràfica a càrrec de Gervasio Sánchez, «Vides Minades. Cinc anys després», que va poder visitar-se tot el mes d'octubre.

Acadica, en col·laboració amb el Servei Jesuïta als Refugiats, va iniciar un programa d'assistència a les víctimes a Cambotja, que incloïa la provisió d'educació i allotjament per a nens discapacitats, així com la producció de 200 cadires de rodes per a supervivents de mines. El cost del programa, que va pujar 57.856€ (65.464$), va ser cofinançat per Acadica i el Govern d'Astúries. Acadica també va transmetre missatges de sensibilització a través d'emissores de ràdio i televisió locals.

L'ONG catalana Mestres per Bòsnia va realitzar una campanya publicitària de sensibilització el 2003. El Grup d’Estudis Pedagògics va editar un llibre de còmics titulat Mines antipersona: l'últim pas a fi de fomentar la participació dels joves, i va presentar una exposició i un audiovisual.

El 2003, MxP va continuar amb les seves activitats de sensibilització a les escoles de Barcelona i de municipis propers. El 9 de setembre de 2003, es va organitzar una conferència de premsa per presentar el Landmine Monitor 2003 (acompanyat d'una traducció al català del Resum). MxP també es va unir a la Coalició de les Municions «raïm».

En anys anteriors, les ONG espanyoles havien iniciar activitats per sensibilitzar l'opinió pública, en concret, sobre la necessitat d’ajudar els supervivents de mines.


[1] Espanya, per exemple, no va confirmar fins a més tard la Declaració de Brussel·les de juny de 1997 en favor del Tractat, i durant les negociacions d'Oslo va ferla proposta que les mines antipersona no es prohibissin en aquells casos en què la seguretat nacional exigís el contrari. El Tractat comptava amb un enèrgic suport per part de parlamentaris i del públic en general. Vegi's Landmine Monitor Report 1999, pàg. 648–650.
[2] «Llei de prohibició total de mines antipersona i armes d'efectes similars», Llei 33/1998, Butlletí Oficial de l'Estat, núm. 239, 6 d'octubre de 1998. La llei també prohibeix els sistemes de transferència de mines.
[3] Vegi's Landmine Monitor Report 2002, pàg. 451-452.
[4] Vegin-se els informes presentats conforme amb l'Article 7 en les següents dates: 30 d'abril de 2004 (per a l'any natural 2003); 22 d'octubre de 2003 (per a l'any natural 2002); 7 de juny de 2002 (per al període comprès entre el 28 de gener i el 31 de desembre de 2001); 15 d'abril de 2001 (per al període comprès entre el 28 de desembre de 1999 i el 31 de desembre de 2000); 15 de desembre de 1999 (per al període comprès entre el 1 de juliol i el 28 de desembre de 1999). Així doncs, no existeix cap informe per al període comprès entre el 1 i el 27 de gener de 2001.
[5] Intervenció d'Espanya, Comitè Permanent per a la neteja de mines, la sensibilització pel que fa al risc que comporten les mines i les tecnologies per a l'acció contra les mines, Ginebra, 11 de febrer de 2004.
[6] Entrevista amb Luis Gómez Nogueira, Departamento de Seguridad General y Desarmamento, Ministerio de Asuntos Exteriores, Ginebra, 11 de febrer de 2004.
[7] Resposta governamental a la pregunta parlamentària formulada pel diputat Carles Campuzano, Secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes, 30 d'abril de 2002.
[8] Vegi's Landmine Monitor Report 1999, p. 650.
[9] Pregunta parlamentària formulada pel diputat Carles Campuzano, 31 de juliol de 2003.
[10] Resposta governamental a la pregunta formulada pel diputat Carles Campuzano, Diario de Sesiones , 18 de novembre de 2003.
[11] Vegi's Landmine Monitor Report 2001, p. 786, i Landmine Monitor Report 2002, p. 451.
[12] Llei 33/1998, Article 1. Vegi's Landmine Monitor Report 2001, p. 786.
[13] Vegi's Landmine Monitor Report 2001, p. 787.
[14] Carta del tinent coronel José Quevedo, Dirección General de Política de Defensa, Unidad de Control de Armamento, Ministerio de Defensa, 23 de gener de 2003. Espanya, com a president de la UE el 2002, també va proposar aquesta qüestió com a posició de la Unió; vegi's Landmine Monitor Report 2002, p. 452.
[15] Vegi's Landmine Monitor Report 2000, pàg. 722–723, i Landmine Monitor Report 2002, pàg. 452–453.
[16] Carta del tinent coronel José Quevedo, Ministerio de Defensa, 23 de gener de 2003.
[17] Intervenció d'Espanya, Comitè Permanent per a la neteja de mines, 11 de febrer de 2004. Això confirmava declaracions prèvies al respecte
[18] Els cinc tipus de mines antipersona eren: Expal P-4B, P-4A, P-5, P-5AR (amb mecanisme antimanipulació), i P-Salta. Existien cinc empreses de fabricació: Bressel, Explosivos Alaveses (Expal), Explosivos de Burgos, Fabricaciones Extremeñas, i Unión Española de Explosivos. Totes elles formaven part del grup DEFEX (Defensa i Exportació), controlat per l'Instituto Nacional de Indústria i receptor de subvencions públiques. S'han trobat mines espanyoles a Iraq, Mauritània, les Malvines i el Marroc. Vegi's Landmine Monitor Report 1999, pàg. 650–651.
[19] Informe presentat conforme amb l'Article 7, Formulari I, 15 d'abril de 2001.
[20] Vegi's Landmine Monitor Report 1999, pàg. 650–654; Landmine Monitor Report 2001, pàg. 785–786.
[21] Informe presentat conforme amb l'Article 7, Formularis B, G, 15 de desembre de 1999. Les existències originals constaven de cinc tipus: P-5 (597.011), P-4B (163.579), P-5AR (28.700), P-S1A (27.188), i P-S1 (36.808).
[22] Informe presentat conformement a l'article 7, Formulari D, 30 d'abril de 2004.
[23] Informe presentat conformement a l'Article 7, Formulari D, 15 de desembre de 1999; Intervenció d'Espanya, Comitè Permanent sobre la Situació General i el Funcionament de la Convenció, Ginebra, 30 de maig de 2000.
[24] Carta del tinent coronel José Quevedo, Ministeri de Defensa, 23 de gener de 2003.
[25] «L'acció contra les mines constitueix un component dinàmic de les operacions per al manteniment de la pau, informa el sotssecretari general al Consell de Seguretat», Comunicat de Premsa, Consell de Seguretat de les Nacions Unides, 13 de novembre de 2003.
[26] Landmine Monitor calcula que les donacions efectuades per l’Estat Espanyol per a l'acció contra les mines van ascendir a un total aproximat de 4,7 milions de dòlars entre 1999 i 2003, i de 2,3 milions de dòlars entre 1995 i 1998.
[27] En la totalitat d'aquest informe s'ha utilitzat per a 2003 un tipus de canvi de 1€ = 1,1315$, que correspon a la taxa mitjana 2003 d'acord amb la List of Exchange Rates (Annual), publicada per la Reserva Federal d'Estats Units el 2 de gener de 2004.
[28] Informe presentat conforme amb l'Article 7, Formulari J, 30 d'abril de 2004 (per a l'any natural 2003). La donació de 75.000€ a Nicaragua es va utilitzar el 2003 d’una part del pressupost per al 2002. Com a conseqüència s'ha reduït la despesa total corresponent a 2002.
[29] Ibíd., i informe presentat conformement al Protocol II esmenat i a l'Article 13, Formulari F, 7 de novembre de 2003.
[30] Intervenció d'Espanya, Comitè Permanent per a la neteja de mines, 11 de febrer de 2004.
[31] Informe presentat conforme amb l'Article 7, Formulari J, 30 d'abril de 2004 (per a l'any natural 2003).
[32] Informe presentat conforme amb l'Article 7, Formulari J, 22 d'octubre de 2004 (per a l'any natural 2002).
[33] Vegin-se les edicions anteriors del Landmine Monitor i la base de dades d'Inversions per a l'Acció contra la Mines, www.mineaction.org, consultada el 4 de juny de 2004. No constava registrada cap dada de finançament corresponent a Espanya.
[34] Vegi's Landmine Monitor Report 1999, pàg. 654–655, i Landmine Monitor Report 2000, p. 725.
[35] Intervenció d'Espanya, Comitè Permanent per a la neteja de mines, 11 de febrer de 2004.
[36] Carta del tinent coronel José Quevedo, Ministerio de Defensa, 23 de gener de 2003. Tipus de canvi 1€ = 0,95$, List of Exchange Rates (Annual), Reserva Federal d'Estats Units, 6 de gener de 2003.
[37] Intervenció d'Espanya, Comitè Permanent per a la neteja de mines, 11 de febrer de 2004; carta de Manuel Morato Ferro, Ministerio de Defensa, 24 d'octubre de 2001.
[38] Vegi's Landmine Monitor Report 2001, pàg. 788–789.
[39] Vegi's Landmine Monitor Report 2003, p. 436.
[40] Vegi's Landmine Monitor Report 2001, pàg. 788–789.
[41] Informe presentat conforme amb l'Article 7, Formulari J, 22 d'octubre de 2003; informe presentat conforme al Protocol II esmenat de la CAC i a l'Article 7, Formulari I, 11 d'octubre de 2002. Vegi's Landmine Monitor Report 2002, p. 455.